เอกลักษณ์ของโรงเรียน

 

โรงเรียนที่พ่อสร้าง

 

Additional information