ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้นำนักเรียนจำนวน 122 คนเข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิพระราชทานเพื่อโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์และทุนการศึกษาจากคุณสิริ วรรณโกวิท โดยมีพระมหาสมิทธิ์ โชติโก เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ เป็นประธานในพิธี วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563

 

001royal 1.jpg001royal 2.jpg002royal 1.jpg002royal 2.jpg002royal 3.jpg002royal 4.jpg002royal 5.jpg003royal 1.jpg003royal 2.jpg004royal 1.jpg004royal 2.jpg004royal 3.jpg005royal 1.jpg005royal 2.jpg005royal 3.jpg005royal 4.jpg005royal 5.jpg005royal 6.jpg005royal 7.jpg005royal 8.jpg005royal 9.jpg005royal 10.jpg006royal 1.jpg006royal 2.jpg006royal 3.jpg006royal 4.jpg006royal 5.jpg007royal 1.jpg007royal 2.jpg71276.jpg

Additional information