พิธีต้อนรับและแสดงความยินดีผู้อำนวยการสถานศึกษา

         โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ จัดพิธีต้อนรับและแสดงความยินดี ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์ รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

1wceo 1.jpg1wceo 2.jpg1wceo 3.jpg1wceo 4.jpg1wceo 5.jpg1wceo 6.jpg1wceo 7.jpg1wceo 8.jpg1wceo 9.jpg2wceo 1.jpg2wceo 2.jpg2wceo 3.jpg2wceo 4.jpg2wceo 5.jpg2wceo 6.jpg2wceo 7.jpg2wceo 8.jpg2wceo 9.jpg2wceo 10.jpg3wceo 1.jpg3wceo 2.jpg3wceo 3.jpg3wceo 4.jpg3wceo 5.jpg3wceo 6.jpg3wceo 7.jpg3wceo 8.jpg3wceo 9.jpg3wceo 10.jpg4wceo 1.jpg4wceo 2.jpg4wceo 3.jpg4wceo 4.jpg4wceo 5.jpg4wceo 6.jpg4wceo 7.jpg4wceo 8.jpg4wceo 9.jpg4wceo 10.jpg5wceo 1.jpg5wceo 2.jpg5wceo 3.jpg5wceo 4.jpg5wceo 5.jpg5wceo 6.jpg5wceo 7.jpg5wceo 8.jpg5wceo 9.jpg5wceo 10.jpg6wceo 1.jpg6wceo 2.jpg6wceo 3.jpg6wceo 4.jpg6wceo 5.jpg6wceo 6.jpg6wceo 7.jpg6wceo 8.jpg6wceo 9.jpg6wceo 10.jpg7wceo 1.jpg7wceo 2.jpg7wceo 3.jpg7wceo 4.jpg7wceo 5.jpg7wceo 6.jpg7wceo 7.jpg7wceo 8.jpg7wceo 9.jpg8wceo 1.jpg8wceo 2.jpg8wceo 3.jpg8wceo 4.jpg8wceo 5.jpg8wceo 6.jpg8wceo 7.jpg8wceo 8.jpg9.jpg

Additional information