โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ในการคัดเลือกระบบ TCAS

 

congrat01.jpgcongrat011.jpgcongrat012.jpgcongrat013.jpgcongrat014.jpgcongrat015.jpgcongrat016.jpgcongrat017.jpgcongrat018.jpgcongrat019.jpgcongrat02.jpgcongrat020.jpgcongrat021.jpgcongrat022.jpgcongrat023.jpgcongrat024.jpgcongrat025.jpgcongrat026.jpgcongrat027.jpgcongrat028.jpgcongrat029.jpgcongrat03.jpgcongrat030.jpgcongrat031.jpgcongrat032.jpgcongrat033.jpgcongrat034.jpgcongrat035.jpgcongrat036.jpgcongrat037.jpgcongrat038.jpgcongrat039.jpgcongrat04.jpgcongrat040.jpgcongrat041.jpgcongrat042.jpgcongrat043.jpgcongrat044.jpgcongrat045.jpgcongrat046.jpgcongrat047.jpgcongrat05.jpgcongrat06.jpgcongrat07.jpgcongrat08.jpgcongrat09.jpg

Additional information