>> งานต้อนรับและแสดงความยินดี ท่านผู้อำนวยการดำรง ศรพรม เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

>> โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์
ยินดีต้อนรับ ... ผอ.ดำรง ศรพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์
เรียนเชิญผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมงานแสดงความยินดี ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ 

>> กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ที่มีผลการเรียน 0, ร, มส และ มผ สำหรับผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จากเดิม 15 - 23 มีนาคม 2566 เป็นวันที่ 15 - 28 มีนาคม 2566 

>> ประกาศ กำหนดการการรับสมัครนักเรียน ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2566 

>> สามารถสมัครเข้าเรียนโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ออนไลน์ได้โดยการคลิกลิงค์เพื่อสมัครเรียนหรือสแกนคิวอาร์โค้ดสมัครเรียนได้แล้ว ที่นี่
      - คลิกที่นี่เพื่อสมัครเข้าเรียนระด้บชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 >>>> 
      - คลิกที่นี่เพื่อสมัครเข้าเรียนระด้บชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 >>>> 

>> "ทรงผม" ออกแบบได้ 10 มีนาคม 2566 นี้ เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ขอเรียนเชิญ ผู้ปกครอง และนักเรียน ... ร่วมประชุมประชาพิจารณ์ เรื่อง ทรงผมนักเรียน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาฯ โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

>> ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ เรื่อง ประกาศผลการประเมินคุณภาพอาหารผู้ประกอบการร้านค้า จำหน่ายอาหารภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด  

>> กำหนดการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2566 

ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนทั้งหมด>>

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563
   โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ในการคัดเลือกระบบ TCAS รายละเอียดเพิ่มเติม
 
พิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทานฯ
   โดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้นำนักเรียนจำนวน 122 คนเข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิพระราชทานเพื่อโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์และทุนการศึกษาจากคุณสิริ วรรณโกวิท โดยมีพระมหาสมิทธิ์ โชติโก เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ เป็นประธานในพิธี วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ตรวจเยี่ยมฯ
   4 ธันวาคม 2563 นายวรพจน์ สิงหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามการนำนโยบายสู่การวางแผนในการปฏิบัติงานของโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ และได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิพระราชทานเพื่อโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
 
กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระชนกาทิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรฯ
   โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ จัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระชนกาทิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563  รายละเอียดเพิ่มเติม
 
กิจกรรมของโรงเรียนทั้งหมด>>

ข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของโรงเรียน

 

>> ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ เรื่อง กำหนดการเปลี่ยนแปลงการประเมินคุณภาพอาหารผู้ประกอบร้านค้า จำหน่ายอาหารภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด  

>> โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ โดยมี ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะกรรมการสภานักเรียน และคณะครู ร่วมจัดนิทรรศการนำเสอนในการอบรมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2566  

>> ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ เรื่อง เปิดประมูลผู้ประกอบร้านค้าจำหน่ายอาหารภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 
          ด้วย ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ มีความประสงค์จะเปิดประมูลผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อจำหน่ายอาหารให้กับนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรภายในสถานศึกษา จำนวนประมาณ 1,200 คน กำหนดให้มีร้านค้าจำหน่ายอาหาร โดยยื่นซองประมูล ฯ ต้องยื่นเสนอราคาไม่ต่ำกว่าราคากลางที่โรงเรียนกำหนดไว้เป็นราคาแยกตามรายการ โดยโรงเรียนมีสถานที่ประกอบการให้ เป็นจำนวน 5 ร้าน ประกอบด้วย
          1. ร้านข้าวราดแกง 1 ร้าน ราคากลางขั้นต่ำ 25,000 บาท
          2. ร้านอาหารจานเดียว /ข้าวมันไก่/ ราดหน้า/ ผัดซีอิ๊ว/ สุกี้ 1 ร้าน ราคากลางขั้นต่ำ 25,000 บาท
          3. ร้านก๋วยเตี๋ยว /หมู /เนื้อ /ไก่ /เป็ด 1 ร้าน ราคากลางขั้นต่ำ 25,000 บาท
          4. ร้านอาหารประเภททอด /ย่าง /ลูกชิ้น 1 ร้าน ราคากลางขั้นต่ำ 35,000 บาท
          5. ร้านขนมหวาน /น้ำแข็งใส /น้ำผลไม้ปั่น /ผลไม้ 1 ร้าน ราคากลางขั้นต่ำ 15,000 บาท
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด 

>> ขอกราบถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการ 

1. สำนักพระราชวัง คลิกที่นี่

2. กระทรวงศึกษาธิการ คลิกที่นี่  

>> ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา คุณครู และตัวแทนสภานักเรียน ร่วมถวายแจกันดอกไม้ พร้อมลงนามถวายพระพร เบื้องหน้าพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ในวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร 

>> พระราชกรณียกิจในหลวง รัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คลิกที่นี่  

>> ผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ 5 ธันวาคม 2565 

>> โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ยินดีต้อนรับ "นายอรรถพล ศรีเผือก" ตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้วยความยินดียิ่ง

>> โวันอังคารที่ 15 พฤษจิกายน 2565 ..... ม.1 และ ม.2 เข้ารับการสอบธรรมศึกษา แม่กองธรรมสนามหลวง ณ สนามสอบโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ฯ ......ม.3 ม.4 ม.5 และ ม.6 -หยุดเรียน- . . วันพุธที่ 16 วันพฤหัสบดีที่ 17 วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 .......... ----หยุดเรียน "ทุกระดับชั้น"----- ****ตามประกาศ ครม. ให้เป็นวันหยุดราชการพิเศษ เนื่องจากมีการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจพิเศษเอเปค ครั้งที่ 29 

>> โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ยินดีต้อนรับ "นางสาวกนกวรรณ ศรีโฉมงาม" ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ด้วยความยินดียิ่ง 

>> ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด  

>> โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู 

>> โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ยินดีต้อนรับ "นางสาวธัศศิษฏ์ณีย์ อ่วมทอง" ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)ด้วยความยินดียิ่ง 

>> โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ยินดีต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการ สุดารัตน์ แจ้งใจ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ด้วยความยินดียิ่ง 

>> ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ การเรียนซ้ำรายวิชา ปีการศึกษา 2563-2564 

>> ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่งครูอัตราจ้าง)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด 

>> โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ยินดีต้อนรับผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ด้วยความยินดียิ่ง 

>> โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด  

>> ประกาศ! ผลการพิจารณาจัดสรรที่เรียนเพื่อศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ สพม.สมุทรปราการ ปีการศึกษา 2565 คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด 

>> โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ รับมอบตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด 

>> โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ยินดีต้อนรับนางนิตยา ปรีชาชีววัฒน์ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ด้วยความยินดียิ่ง 

>> ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 9 - 13 มีนาคม 2565 (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประชาสัมพันธ์)
สมัคร ฟรี!!! สอบถามเพิ่มเติม : 084-877-8779

วิธีการสมัคร :

    วิธีที่ 1. สมัครได้ด้วยตนเอง ที่โรงเรียน
หรือ
    วิธีที่ 2. สมัครผ่านระบบออนไลน์
               ระดับชั้น ม.1 >>คลิกที่นี่เพื่อกรอกใบสมัคร

               ระดับชั้น ม.4 >>คลิกที่นี่เพื่อกรอกใบสมัคร

สามารถติดต่อรับใบสมัครได้ที่โรงเรียน ในวันและเวลาราชการ หรือ มารับได้ในวันที่มาสมัครได้เลย 

>> โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ยินดีต้อบรับ นายสมเจตน์ ผ่องภิญโญ ครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคมศึกษา (โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น)ด้วยความยินดียิ่ง 

>> โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ยินดีต้อนรับผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ด้วยความยินดียิ่ง 

>> โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด  

>> ประกาศ! ผลการพิจารณาจัดสรรที่เรียนเพื่อศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ สพม.สมุทรปราการ ปีการศึกษา 2565 คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด 

>> โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ รับมอบตัวระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565 คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด 

>> โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ยินดีต้อนรับนางนิตยา ปรีชาชีววัฒน์ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ด้วยความยินดียิ่ง 

>> ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 9 - 13 มีนาคม 2565 (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประชาสัมพันธ์)
สมัคร ฟรี!!! สอบถามเพิ่มเติม : 084-877-8779

วิธีการสมัคร :

    วิธีที่ 1. สมัครได้ด้วยตนเอง ที่โรงเรียน
หรือ
    วิธีที่ 2. สมัครผ่านระบบออนไลน์
               ระดับชั้น ม.1 >>คลิกที่นี่เพื่อกรอกใบสมัคร

               ระดับชั้น ม.4 >>คลิกที่นี่เพื่อกรอกใบสมัคร

สามารถติดต่อรับใบสมัครได้ที่โรงเรียน ในวันและเวลาราชการ หรือ มารับได้ในวันที่มาสมัครได้เลย 

>> โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ยินดีต้อบรับ นายสมเจตน์ ผ่องภิญโญ ครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคมศึกษา (โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น)ด้วยความยินดียิ่ง 

>> ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (รอบทั่วไป) 

>> ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ เรื่อง ประกาศผลการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน และคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 

>> นายพร้อมพันธุ์ ลายลักษณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ได้รับมอบหมายจาก ดร. ชลารักษ์ สายอุทัศน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณในการสนับสนุนตัวแทนเยาวชนเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ประจำปี 2564 และนายแทนคุณ เพชรศรีกอง นักเรียนตัวแทนเยาวชนเข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณในการได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL ประจำปี 2564 โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ 

>> พระมหาสมิทธิ์ โชติโก เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ประธานมูลนิธิพระราชทาน เพื่อโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษามูลนิธิพระราชทานฯ และทุนการศึกษาจากคุณสิริ วรรณโกวิท รวมจำนวน 130 ทุน ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ 

>> โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ได้จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน 

>> โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ตระหนักถึงความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-9) ที่มีความรุนแรงขึ้น เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทุกคน จึงทำการทดสอบที่บ้านและกำหนดให้นักเรียนมารับข้อสอบกลับไปทำที่บ้าน คลิกที่นี่เพื่อดูตารางสอบ 

>> โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ เปิดลงทะเบียนการเรียนซ้ำรายวิชา สำหรับผลการเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ปีการศึกษา 2562 - 2564 สำหรับนักเรียน ม.1 - 6 ปีการศึกษา 2564 โดยสามารถลงทะเบียนระหว่างวันที่ 12-18 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 16:30 น. คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน 

>> นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็ม 1 และเข็ม 2 โดยโรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าฯ ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ภายใต้โครงการ "Kick Off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม" 

>> กำหนดการฉีดวัคซีนให้นักเรียน วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 

>> นักเรียนสามารถลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 เพื่อแก้ผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2564 และดำเนินการแก้ตัว ครั้งที่ 2 ได้ระหว่างวันที่ 10-21 พฤศจิกายน 2564 คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน 

>> ประกาศแจ้งกำหนดการรับเอกสารใบภารกิจ On hand นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่แจ้งความประสงค์ขอรับเอกสาร และกำหนดการรับชุดพละและกระเป๋าเป้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

>> ประกาศวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  

>> นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer โดยโรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าฯ ในวันที่ 17 และ วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ภายใต้โครงการ "Kick Off สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม" 

>> นักเรียนสามารถลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 เพื่อแก้ผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ได้ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2564 คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียน

>> ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ รองผู้อำนวยการ คณะครู และสภานักเรียน ถวายสิ่งของที่จำเป็น เพื่อร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และอุทกภัย ในวันที่ 4 ตุลาคม 2564 ณ วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
***เรียนเชิญท่านผู้ใจบุญ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมได้ตามเลขบัญชีในรูปภาพด้านล่าง หรือบริจาคโดยตรงได้ที่วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ จ.สมุทรปราการ

>> ประกาศจากกลุ่มบริหารวิชาการ (กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล)โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ โค้งสุดท้ายของการส่งใบภารกิจทุกชุด ตามรายละเอียดดังนี้

>> ประกาศจากโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

นักเรียนที่แจ้งความประสงค์รับเอกสารการเรียน on-hand
- รับเอกสาร ชุด 3 พร้อมทั้งส่งงาน ได้ที่ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ
- รับแบบทดสอบประเมินผลระหว่างภาค1/2564 ได้ที่ห้องกลุ่มงานทะเบียนและวัดผล
ในวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.00 น.

หรือสามารถดาวน์โหลดแบบทดสอบและใบภารกิจออนไลน์ได้ที่นี่ เอกสารแบบทดสอบและใบภารกิจ

>> โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ในการคัดเลือกระบบ TCAS รายละเอียดเพิ่มเติม

>> ประกาศจากโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

>> โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ได้รับพิจารณาคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบที่มีการบริหารจัดการที่ประสบผลสำเร็จและมีผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ เพื่อเป็นสถานศึกษาที่ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ สำหรับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ระยะที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง (Authentic Learning) ระหว่างวันที่ 9 – 13 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์

>> คู่มือครูที่ปรึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ รายละเอียดคู่มือครูที่ปรึกษา

 

>> โรงเรียนมัธมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ 8 องค์กร ร่วมมือพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ คลิกที่นี่เพื่อรับชมวิดีโอ

>> สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่เป็นสื่อกลางนำเสนอเรื่องราวความสามารถของครูและนักเรียนชุมนุมขนมหวานสร้างอาชีพ โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ เผยแพร่ผ่านรายการข่าวของกรมประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่เพื่อรับชมวิดีโอ

Additional information