>> งานต้อนรับและแสดงความยินดี ท่านผู้อำนวยการดำรง ศรพรม เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

>> โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์
ยินดีต้อนรับ ... ผอ.ดำรง ศรพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์
เรียนเชิญผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมงานแสดงความยินดี ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ 

>> กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล กลุ่มบริหารวิชาการ ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ที่มีผลการเรียน 0, ร, มส และ มผ สำหรับผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 จากเดิม 15 - 23 มีนาคม 2566 เป็นวันที่ 15 - 28 มีนาคม 2566 

>> ประกาศ กำหนดการการรับสมัครนักเรียน ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2566 

>> สามารถสมัครเข้าเรียนโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ออนไลน์ได้โดยการคลิกลิงค์เพื่อสมัครเรียนหรือสแกนคิวอาร์โค้ดสมัครเรียนได้แล้ว ที่นี่
      - คลิกที่นี่เพื่อสมัครเข้าเรียนระด้บชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 >>>> 
      - คลิกที่นี่เพื่อสมัครเข้าเรียนระด้บชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 >>>> 

>> "ทรงผม" ออกแบบได้ 10 มีนาคม 2566 นี้ เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ขอเรียนเชิญ ผู้ปกครอง และนักเรียน ... ร่วมประชุมประชาพิจารณ์ เรื่อง ทรงผมนักเรียน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาฯ โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

>> ประกาศโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ เรื่อง ประกาศผลการประเมินคุณภาพอาหารผู้ประกอบการร้านค้า จำหน่ายอาหารภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด  

>> กำหนดการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2566 

ข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนทั้งหมด>>

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563
   โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ในการคัดเลือกระบบ TCAS รายละเอียดเพิ่มเติม
 
พิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทานฯ
   โดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้นำนักเรียนจำนวน 122 คนเข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิพระราชทานเพื่อโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์และทุนการศึกษาจากคุณสิริ วรรณโกวิท โดยมีพระมหาสมิทธิ์ โชติโก เจ้าอาวาสวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ เป็นประธานในพิธี วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ตรวจเยี่ยมฯ
   4 ธันวาคม 2563 นายวรพจน์ สิงหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมติดตามการนำนโยบายสู่การวางแผนในการปฏิบัติงานของโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ และได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิพระราชทานเพื่อโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
 
กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระชนกาทิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรฯ
   โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ จัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระชนกาทิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2563  รายละเอียดเพิ่มเติม
 
กิจกรรมของโรงเรียนทั้งหมด>>

สื่อการสอนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สื่อการสอนนายถนอม ภูนุช

ครูผู้สอนรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ


สื่อการสอนรายวิชาช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เรื่อง การทำความสะอาดพัดลม

 

เว็บไซต์สื่อการสอนออนไลน์เรื่องการทำความสะอาดพัดลม

 

สื่อการสอนรายวิชาการงานอาชีพ 4 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เรื่อง การต่อปลั๊กไฟพื้นฐาน

 

เว็บไซต์สื่อการสอนออนไลน์เรื่องการต่อปลั๊กไฟพื้นฐาน

สื่อการสอนนางปานชนก ชมเกลี้ยง

ครูผู้สอนรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ


สื่อการสอนรายวิชาการประดิษฐ์งานปักด้วยมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เรื่อง การประดิษฐ์งานปักด้วยมือ

 

เว็บไซต์สื่อการสอนออนไลน์เรื่องการประดิษฐ์งานปักด้วยมือ

 

เอกสารการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์

รวมลิงค์เอกสารการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง ชุดที่ 2 คลิกที่นี่

รวมลิงค์เอกสารการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง ชุดที่ 3 คลิกที่นี่ 

สื่อการสอนออนไลน์ของครูโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์

                              1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

                              2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

                              3. สื่อการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                              4. สื่อการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

                              5. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

                              6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

                              7. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

                              8. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

                              9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (แนะแนว)

 

เอกสารการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชุดที่ 2
โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์

 

 

1. เอกสารการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF คลิกที่นี่

2. เอกสารการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF คลิกที่นี่

3. เอกสารการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF คลิกที่นี่

4. เอกสารการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF คลิกที่นี่

5. เอกสารการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF คลิกที่นี่

6. เอกสารการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF คลิกที่นี่

                             

Additional information