เอกสารแบบทดสอบและใบภารกิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์  ในพระบรมราชานุเคราะห์

 

 

 

 

 

จากตารางเรียนตามใบภารกิจชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 1/2564 ให้นักเรียนสเเกน QR-CODE ที่อยู่ด้านล่างตารางเรียนหรือเข้าตามลิงค์ เพื่อ
     1. ทำแบบทดสอบประเมินผลระหว่างภาค ในระหว่างวันที่ 16 – 20 สิงหาคม 2564 (ส่งแบบทดสอบภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น. โดยส่งให้ครูผู้สอนประจำวิชา)
     2. ทำใบภารกิจในเเต่ละวิชาและใบภารกิจบูรณาการ ในระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2564 โดยให้ทำการจดลงสมุด ถ้าเป็นใบภารกิจถามตอบ แต่ถ้าให้วิชาไหนให้ปฏิบัติบนอินเทอร์เน็ตก็ให้ปฏิบัติตามนั้น

1. แบบทดสอบและใบภารกิจ ม.2/1, 2/2, 2/3  ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

 

2. แบบทดสอบและใบภารกิจ ม.2/4, 2/5, 2/6  ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

Additional information